WELCOME TO REPLICA WATCHES STORES

FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning - PDF ser uklart etter trening

FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning SHARE HTML DOWNLOAD

Størrelse: px Begynne med side:

Download "FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning"

Feil:

Download Document Alexander Ødegaard 1 år siden Visninger: Transkript

1 FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning Jon Skranes, MD PhD Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus HF, Arendal Gro CC Løhaugen, PhD Seniorforsker NTNU / Nevropsykolog, HABU, SSHF, Arendal

2 Cerebral MRI Hvorfor bør man gjøre MR? Når bør MR gjøres?

3 Teratogen effekt på fosterets CNS

4 Medfødte hjernemisdannelser Hydrocephalus Heterotopier Forandring i form og/eller størrelse av hjerneområder Atrofi central/perifer Corpus callosum avvik

5 MR funn tidligere studier Redusert totalt hjernevolum (generell atrofi) Selektiv hjerneatrofi (basal ganglier, nucleus caudatus, lillehjernen) Forandringer i form og størrelse av se-online-store-eu-rid-86850.html. Merkede klokker online til billige priser corpus callosum Nedsatt mengde hvit substans (parietalt og temporalt) Archibald et al. 2001, Bookstein et al. 2002b, Mattson et al. 2001, Miller et al. 1999, Riley et al. 1995, Sowell et al. 2001b, 2002a,b

6 Corpus callosum

7 Corpus callosum abnormalities Mattson et al. 2001; Mattson & Riley 1995; Riley et al. 1995

8 4 grupper: FAS/PFAS (20 barn), Statisk encefalopati(se) /AE (24 barn), neurobehavioral disorder (ND)/AE (21 barn), friske kontroller/nae (16 barn), alder 8-15år. 1.5 Tesla scanner (GE) Volum: hippocampus, nucelus caudatus, putamen, frontallapp (grå og hvit substans), totalt hjernevolume Areal: cerebellum og corpus callosum

9

10 Resultater Reduserte hjernevolumer, spesielt frontallapp med økende alvorlighetsgrad av FASD Mindre corpus callosum med økende alvorlighetsgrad av FASD Korrelasjon mellom hjerneavvik og grad av alkoholpåvirkning, FAS ansiktstrekk og grad av CNS dysfunksjon

11

12 VLBW child with posterior CC thinning

13 Astley S. Can J Clin Pharmacol 2010; 17(1): e132-e164

14

15 Relativt pannelappsvolum Varighet drikking Binge drikking

16 FASD og MRI forskning Norman et al. Dev Disabil Res Rev 2009 Review-artikkel MRI, volumetrics, spectroscopy, DTI, fmri Avvik i grå og hvit substans Avvik i dype kjerner Redusert totalt hjernevolum Spesifikke strukturelle avvik i corpus callosum, cerebellum, nucleus caudatus og hippocampus.

17 Norman et al. Dev Disabil Res Rev 2009 fmri-funn

18 Diffusion tensor imaging Brain microstructure, especially white matter trajectories Measures the diffusion of water molecules Diffusion is described in three dimensions by the eigenvalues: l 1, l 2, l 3 FA measures the degree of directionality of diffusion within a voxel ADC describes the spatially averaged diffusivity of water in a voxel (l 1 +l 2 +l 3 ) / 3 λ 1 λ 2 λ 3

19

20 FASD og MR forskning forts. Diffusjonsvektet MR (diffusion tensor imaging DTI) Reviewartikkel i Neuropsychol Rev (2011): What does diffusion tensor imaging reveal about the brain and cognition in FASD? Wozniak JR & Muetzel RL, University of Minnesota Resultater (oppsummert): 1. Avvik i mikrostrukturen i hvit substans er korrelert med graden av FASD 2. Mest avvik i corpus callosum, lange assosiasjonsfibre, corticospinale baner og i cerebellum. 3. DTI avvikene korrelerer med kognitive vansker, spesielt i form av nedsatt prosesseringshastighet, non-verbale vansker og svikt i eksekutive funksjoner

21 Li et al Li et al. (2009) reported lower FA and higher radial diffusivity in the isthmus and splenium of CC for adults (ages 19 to 27), with FAS compared with controls. No significant differences between the partial FAS group and controls, but the values fell between the other two groups, suggesting a continuum of effects.

22 FA in the inter-hemispheric fibers of the posterior midbody, isthmus and splenium of the CC was significantly lower in the FASD group compared with controls. FASD: Correlation Wechsler Working Memory Index and FA in the genu of CC. Wozniak et al.2009

23 Inter-hemispheric fiber tracking through the corpus callosum in two 12 year-old boys, one with partial FAS and one normal.

24 Norman et al. Dev Disabil Res Rev 2009 DTI-funn

25 Anbefalinger cerebral MR Alle barn/unge som utredes for mulig FASD, bør få utført cerebral MRI, evt. i narkose (NB! Øyelegevurdering i samme narkose!) Spesifiser problemstillingen til radiologen Se spesielt etter: Misdannelser Corpus callosum-avvik Atrofi (store ventrikler, vidt subarachnoidalrom) Diff.diagnoser: Hvitsubstansforandringer gliose, forsinket myelinisering

26 Andre rusmidler NB - blandingsmisbruk Gro CC Løhaugen, PhD Seniorforsker NTNU / Nevropsykolog, HABU, SSHF, Arendal Jon Skranes, MD PhD Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus HF, Arendal

27 Andre stoffer Effekt Alkohol Marihuana Kokain Heroin Tobakk f. Vekt X X X X Vekst Retardasjon Ansikts Deformiteter Lite hode Kognitive utfall X X X X X Hyperaktivitet/ oppm. X X X X Søvn vansker X X X X X Spise vansker X X Mye gråt X X X X Økt risiko for plutselig spedbarnsdød Skade på organer/ fødsels defekter X X X X Pustevansker X X X

28

29 Feilkilder: Andre pre- og postnatale risikofaktorer Prenatale Genetiske faktorer, syndrom, IUGR, andre toxiner (drugs, nikotin) Perinatale Prematuritet, sykdom i nyfødtperioden Postnatale Sykdom/skade i småbarnsalder, oppvekstmiljø (neglekt, mishandling, fosterhjem, vanskjøtsel), misbruksproblematikk Det kliniske bildet: Summasjon av dette

30 Psychotropic drugs, eks. : opiater, kokain, amfetamin. Kokain har ikke vist seg å ha effekt på IQ, men på atferd Chasnoff, 2007 Singer, 2004

31 Kokain og språk 3, 5 og 7år Antatt å påvirke språkutvikling indirekte gjennom: Skade i evne til oppmerksomhet med konsekvenser for å bearbeide språklig informasjon Samspill pga rusbruk hos mor Miljøfaktorer Mindre er kjent vedr. direkte effekt på funksjon. 200 kokaineksponerte, 176 non-eksponerte

32 Kokain Ikke forskjell i fødselsvekt når kontrollert for andre faktorer, men inkonsistente funn. Atferd: Abstinens i nyfødtperiode. Case-control studies: Ingen signifikant forskjell i atferd hos barn (Martin 2010)

33 Long-term follow-up Celf-preschool ved 3 og 5 år Språk-testene fra NEPSY (fonologisk bearbeiding, hurtig benevning, forståelse av instruksjon). 176 non-exposed, 200 exposed NB: BLANDINGSBRUK. Kokain eksponerte brukte mer alkohol under svangerskapet og røykte flere sigaretter. Utdanning var likt.

34 Resultat IQ v/ 7 år Non-exposed Exposed Over % 60% % 18 % Under % 20 %

35 Konklusjon: Milde men Betydningsfulle Forskjeller(?) Dose har betydning Morrow, 2004

36 Marijuana Få studier Ottawa Prenatal Prospective Study (OPPS) (Fried, et.al. 1988, 2000, 2001, 2003, 2006). Middelklasse. 261 mødre fulgt fra svangeskap. 140 barn med nikotin/marijuana/alkohol fulgt videre.

37 Marijuana Fried et.al. Fant ingen forskjeller i BW eller GA, men lavere hodekomkrets frem til 6 år. Endret atferd i nyfødtperiode (søvn, redusert habituering til visuelle stimuli etc). Foreldre rapporterte oppmerksomhets vansker ved 6 års alder. I års alder dose-respons mellom mengde marijuana prenatalt og vedvarende oppmerksomhet. Ingen sammenheng med IQ

38 Marijuana Spesifikke vansker (WCST, Stroop) Impulskontroll Oppmerksomhet Executive funksjoner (Fried, 2001; 2003).

39

40

41 Methamfetamin Syntetisert fra efedrin i ,2% av gravide i USA (Arria, 2006; IDEAL study) fetteren til amfetamin

42

43 Metamfetamin Mest utbredte narkotikum på verdensbasis The 21st century s first drug epidemic. 1997: 2.5%, 2002: 5.3%, >12år 45% kvinner, de fleste i fertil alder 6% bruker narkotika i svangerskapet (IDEAL study), 40% av disse bruker metamfetamin. 25% av alle kvinner innlagt for behandling av rusmisbruk i svangerskapet (Høy komorbiditet, psykose, lav SES, fattigdom, kriminalitet, polydrugs hos 62%)

44 Worldwide Problem I følge WHO er amfetamine-liknende stoffer de mest vanlige å bruke av de ulovlige stoffene dersom man ser bort fra hasj. Methamphetamine står for mer enn 90% of the Amphetamin-type soff som blir brukt, I verden. Enkelt og billig å fremstille. Google søk på how to make meth gav treff. Norge er det landet i europa hvor meth øker raskest. Svært lite forskning på effekt av meth I fosterlivet.

45 Physical Effects of Methamphetamine Fight or flight respons: Anorexia, hyperactivitet, utvidede pupiller, rødming, tørr munn, hodepine hjertebank, langsom hjerteaksjon, hypertension, hypertermi, diare, forstoppelse, uklart syn, svimmelhet, muskel sammentrekninger, søvnvansker, nummenhet, tremors, tørr hud og/eller kløe, kviser, blekhet. Kroniske og høye doser: kramper, hjerteinfarkt, slag, død

46 Psykologisk effekt av meth. High : euforia, angst, økt libido, våkenhet, konsentrasjon, energi, selv-tillit, eksitasjon, mer sosial, mer irritabilitet, økt aggresjon. Psykosomatiske problemer: følelse av at tennene klør, psykomotorisk agitasjon, følelse av makt og/eller overlegenhet, repeterende atferd, tvangshandlinger, paranoia. Ampfetamin psykose: ved kronisk høye doser.

47 Når du slutter med meth: Mye søvn Overspising og vektøkning Depresjon Angst craving tilbakefall Avflatet, nedstemt mye skal til for å bli glad..

48

49 Metamfetamin Multisenterstudie USA (IDEAL study) 84 meth eksponerte barn, 1534 ikkeeksponerte Selvrapport + påvisning i meconium 3.5x økt forekomst av SGA i meth gruppa Lavere fødselsvekt i meth gruppa Alkohol, røyking, marijuana i begge grupper Andre effekter av meth: prematuritet, morkakeløsning, Smith LM et al. Pediatrics 2006;118;1149

50 Neuroimage Nov 1;48(2): Epub 2009 Jul Altered neurometabolites and motor integration in children exposed to methamphetamine in utero. Chang L, Cloak C, Jiang CS, Farnham S, Tokeshi B, Buchthal S, Hedemark B, Smith LM, Ernst T. Ca halvparten av barna som var utsatt for meth under svangerskapet hadde vansker med visuell-motorisk koordinering. 49 METH-exposed and 49 controls

51 Cognitive Abnormalities in Children Exposed to Meth in utero Control Meth % Difference P-values Visual Motor Integration 104± ± Attention and Psychomotor speed (TOVA) 101±5 83± Verbal Memory (short-delay) 109±17 83± Verbal Memory (Long-delay) 105±15 86± Spatial Memory (Long-delay) 116±4 107± Vocabulary (Naming) 123±16 109± Intelligence (WISC or WPPSI) 104±21 95± Scores on these tests are scaled to an age-appropriate database Chang et al, Psychiatry Research: Neuroimaging 2004

52 Takk for Takk for oppmerksomheten! oppmerksomheten

Like dokumenter Andre rusmidlers effekt på hjerneutvikling hos fosteret senfølger av eksponering

Andre rusmidlers effekt på hjerneutvikling hos fosteret senfølger av eksponering Klassifisering av rusmidler 1. Sedativa / dempende rusmidler / downers : opiater, alkohol, cannabis (hasj, marihuana), benzodiazepiner

Detaljer Disposisjon. Time 1 (45 min) Hvordan kan alkohol skade fosteret? Hva skjer i hjernen? Hva er FASD? Diagnostikk og forekomst av FASD

Hva er Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)? Diagnostikk og forekomst. Hvordan viser FASD og andre rusmiddelskader seg hos fosteret og barna seinere? Jon Skranes, MD PhD Professor, Institutt for laboratoriemedisin,

Detaljer Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Differensialdiagnoser

Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Differensialdiagnoser Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret,

Detaljer Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD

Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD 1. FASD forekomst, diagnostikk 2. Hvordan hjelpe det russkadde barnet tverrfaglige tiltak 3. Andre rusmidler Gro CC Løhaugen, PhD, post doc NTNU

Detaljer Hvordan kan rus i svangerskapet skade fosteret? Hva er FASD? Barnelegens oppgaver i utredning av FASD.

Hvordan kan rus i svangerskapet skade fosteret? Hva er FASD? Barnelegens oppgaver i utredning av FASD. Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim

Detaljer Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser

Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet

Detaljer Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser

Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet

Detaljer Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), NTNU, Trondheim Overlege, HABU,

Detaljer Medisinske og psykiske effekter av cannabis. Lege Jørgen G. Bramness

Medisinske og psykiske effekter av cannabis Lege Jørgen G. Bramness Kort om stoffet cannabis Framstilles av cannabis sativa Marihuana (bhang) - tørkede blader Hasjisj (ganja, charas) - tørkede pressede

Detaljer Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Hvordan foregår den kognitive og sosiale utviklingen over tid? Carolien Konijnenberg* og Annika Melinder EKUP konferanse 2015 *E-post: caroliko@psykologi.uio.no

Detaljer NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE Psykiatri og kognitive funksjoner Liliana Bachs Spesialist i klinisk farmakologi, phd. Divisjon for rettsmedisinske fag Folkehelseinstituttet KORT OM PLANTEN

Detaljer Executive Functioning in recurrent - and first episode Major Depressive Disorder Longitudinal studies

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Executive Functioning in recurrent - and first episode Major Depressive Disorder Longitudinal studies Marit Schmid Psykolog, PhD Det Psykologiske fakultet Depresjon

Detaljer Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin

Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Rusmidler generelt Hasj og amfetamin Epidemiologi Farmakologi Konklusjon Disposisjon 1 Rusmidler Legale medikamenter Alkohol

Detaljer Barnenevrologisk undersøkelse av spedbarn

Barnenevrologisk undersøkelse av spedbarn Jon Skranes, - Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim - Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus, Arendal

Detaljer Dagliglivets funksjon hos barn med Cerebral Parese Multi-senter studie

Dagliglivets funksjon hos barn med Cerebral Parese Multi-senter studie Phd Gro CC Løhaugen Nevropsykolog Sørlandet Sykehus Arendal Oslo, Januar 2017 Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU) Kliniske

Detaljer CP konferansen 2011: På vei mot viten

CP konferansen 2011: På vei mot viten Fagkonferanse om nyere forskning om CP: Bildediagnostikk og langtidsoppfølging av prematurt fødte barn med og uten CP v/ Jon Skranes, prof dr med, LBK,, Trondheim

Detaljer Barn av mødre i LAR gjennom 10 år

Barn av mødre i LAR gjennom 10 år Carolien Konijnenberg* og Annika Melinder *E-post: caroliko@psykologi.uio.no Bakgrunn Legemiddelassistert rehabilitering (LAR): Behandling av opiatavhengighet med opioidholdige

Detaljer Subklinisk aktivitet og AD/HD

Subklinisk aktivitet og AD/HD Fagkonferanse NEF, Oslo 10.11.10 Ebba Wannag overlege 1 AD/HD DSM -IV: Attention Deficit Hyperactivity Disorder ICD-10: Hyperkinetisk forstyrrelse 2 Kjernesymptomer - AD/HD

Detaljer Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6.

Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6.desember 2012 Lisa Bjarkø Overlege Nyfød3ntensiv avdeling 1 Oslo Universitetssykehus,

Detaljer på 30 minutter 27.11.2013 -hvordan forstå og tilrettelegge

-hvordan forstå og tilrettelegge Regional helsekonferanse fengselshelsetjenesten, 19.11.13, Sem psykologspesialist Spomenka Savic Balac på 30 minutter 1 2 psykisk lidelse - medisinering rusmisbruk - pågående,

Detaljer Universitetssykehuset

Psykisk utviklingshemming. Avd. overlege Arve Kristiansen Avdeling for spesialisert habilitering. Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad Narvik 26. mars 2009 Medisinske betegnelser (ICD-10) Mental retardasjon.

Detaljer Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet

Sørlandet sykehus HF Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling KPH kompetanse program Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet Psykologspesialist Helga Tveit ARA poliklinikk

Detaljer «Født ekstremt prematurt -hva vet vi om senskader og utfordringer»

Habiliteringssenteret i Vestfold inviterer til kurs «Født ekstremt prematurt -hva vet vi om senskader og utfordringer» Mandag 13.mars 2017 «Etter oppfordringer og gode tilbakemeldinger fra deltakerne på

Detaljer BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE

NORSK BARNESMERTEFORENING 10 ÅR BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE TVERRFAGLIG KURS MANDAG 11.MAI 2015 LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE OVERLEGE TANJA PEDERSEN NYFØDT INTENSIV NEONATALT ABSTINENS SYNDROM

Detaljer Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD?

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Siv Kvernmo, Professor/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Institutt for klinisk medisin UiT Disposisjon Litt om ADHD Hvordan forstå ADHD?

Detaljer Antall (estimerte)fødsler i LAR i perioden

8.Nasjonale LAR-konferanse 28.09.2010 Miniseminar 3. Sammen står vi sterkere foreldre i LAR og deres barn 1 Antall (estimerte)fødsler i LAR i perioden 1996-2008 50 45 40 35 30 25 20 TOTALT metadon buprenorfin

Detaljer Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Hege Ihle-Hansen Overlege, PhD Vestre Viken, Bærum sykehus Medisinsk avdeling Kognisjon Wisdom Tanken, sjelen

Detaljer NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE

NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE HVA ER CANNABIS? Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, og er på verdensbasis det mest utbredte ulovlige rusmidlet når det gjelder både dyrking

Detaljer Trippel X 47, XXX. Språk og samhandling. David Bahr Spesialpedagog Frambu

Trippel X 47, XXX Språk og samhandling David Bahr Spesialpedagog Frambu Individuelle forskjeller Jenter med Trippel X syndrom er en uensartet gruppe med store individuelle forskjeller Mange har få eller

Detaljer Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP?

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? CP-konferansen Fredag 29. jaunuar 2010 Nevropsykolog Torhild Berntsen Oslo Universitetssykehus Kognisjon Av latin cognoscere lære

Detaljer Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Psykiatrisk sykepleier Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem?

Detaljer Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de

Detaljer FAS/FAE. Gro C. Christensen Løhaugen Nevropsykolog. Doktorgradsstipendiat HABU, Barnesenteret Sørlandet, Sørlandet sykehus HF avd.

FAS/FAE Gro C. Christensen Løhaugen Nevropsykolog. Doktorgradsstipendiat HABU, Barnesenteret Sørlandet, Sørlandet sykehus HF avd. Arendal Professor Jon S. Skranes, PhD, MD Institutt for laboratoriemedisin,

Detaljer Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt?

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU Hva er kognitiv trening?

Detaljer Ungdomssmerte kan gi mentale problemer

Ungdomssmerte kan gi mentale problemer Lars Lien Leder Nasjonalt kompetansesenter for rus og psykisk lidelse. Professor II Høgskolen i Hedmark, Avdeling for Folkehelse Hva er spesielt med den psykiske

Detaljer Gravide, og barn (0-6år) med foreldre med en psykisk vanske, rus eller voldsproblematikk.

1 Målgruppe Gravide, og barn (0-6år) med foreldre med en psykisk vanske, rus eller voldsproblematikk. Foreldres psykiske vansker, volds- og rusproblem innebærer betydelig utrygghet for barn. Det fører

Detaljer Psykose og rusmisbruk; noen teorier om hvorfor

Psykose og rusmisbruk; noen teorier om hvorfor TK Larsen Professor dr. med UiB KRUS teorier om comorbiditet teorier om comorbiditet nevral diatese stress-modellen teorier om comorbiditet nevral diatese

Detaljer Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen?

Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen? Marianne Nordstrøm Klinisk ernæringsfysiolog, PhD Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Utviklingshemning Forsinket og ufullstendig utvikling

Detaljer Hva er FASD? Klinisk bilde. Tverrfaglig utredning.

Hva er FASD? Klinisk bilde. Tverrfaglig utredning. Jon Skranes, MD PhD Overlege, RK-MR / Leder, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus HF, Arendal Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og

Detaljer The Subjective Health Complaint Inventory (SHC)

The Subjective Health Complaint Lister opp 9 plager, somatiske og psykologiske grad av plage skal angis på en -punkts skala varighet (antall dager med plage siste 3 dager) The Subjective Health Complaint

Detaljer Genetikk og psykiatriske lidelser Hvilke sammenhenger ser man?

Genetikk og psykiatriske lidelser Hvilke sammenhenger ser man? Ted Reichborn-Kjennerud, dr. med. Avdeling for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Arv og miljø Genetiske ulikheter har lenge vært

Detaljer Traumereaksjoner hos mor som føder for tidlig

Traumereaksjoner hos mor som føder for tidlig AUD R. MISUND FØRSTEAMANUENSIS, HIOA, MASTER I PSYKISK HELSEARBEID Dette vil jeg belyse: o Mitt fokus o Å føde for tidlig o Hva vet vi om foreldre til prematurt

Detaljer CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017

CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017 Oddmar Ole Steinsvik Nevropsykolog, leder Barnehabiliteringen, Universitetssykehuset

Detaljer Linking brain and cognitive plasticity in aging

Linking brain and cognitive plasticity in aging Doktorgradsavhandling om hukommelsestrening og hjerneforhold (2012) Andreas Engvig Vestre Viken HF, Bærum sykehus Psykologisk institutt, Universitetet i

Detaljer Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen. Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen

Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Malin Eberhard-Gran, professor, dr.med. Norwegian Institute of Public Health Division of Mental Health

Detaljer Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET. På barn og unge

Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET På foster På barn og unge Bjørg Hjerkinn, Lege PhD Forskningsenheten, Avd. for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus Mail: bjorg.hjerkinn@sshf.no

Detaljer Rusproblemer og psykiske vansker i svangerskap og etter fødsel barn i biomedisinsk og psykososial risiko

Rusproblemer og psykiske vansker i svangerskap og etter fødsel barn i biomedisinsk og psykososial risiko Kari Slinning, Dr.psychol./ forsker Nasjonal kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse,

Detaljer Født med alkoholskade - FASD

Født med alkoholskade - FASD Hvordan kan rus/alkohol skade fosteret Hva er FASD Film Vanlige begrensninger og misforståelser Pedagogiske anbefalinger Foreldresamarbeid «Verktøykasse» Magasin Brosjyrer

Detaljer Ny kunnskap om risikofaktorer for CP

U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Ny kunnskap om risikofaktorer for CP Mette C Tollånes, MD, PhD Folkehelseinstituttet Forskningsmessig tilnærming kohort studie Eksponert Syk Frisk Syk Ueksponert Frisk

Detaljer nvf Nordisk trafikksikkerhetsforum Bergen 16. mai 2013

nvf Nordisk trafikksikkerhetsforum Bergen 16. mai 2013 Dagfinn Moe SINTEF Technology and Society NEURODRIVING NPRA, SINTEF, TraFI and Univ.Turku CCN Teknologi og samfunn 1 SANNHETEN OM ULYKKEN Hva skjedde?

Detaljer NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE

NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE HVA ER CANNABIS? Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, og er på verdensbasis det mest utbredte ulovlige rusmidlet når det gjelder både dyrking

Detaljer Traumer og belastende hendelser reaksjoner, hukommelse og reaktivering

Traumer og belastende hendelser reaksjoner, hukommelse og reaktivering Fagdag for intensivsykepleiere, 23.05.12 Ottar Bjerkeset Lege dr.med/psykiater, HNT/ NTNU Tema Reaksjoner på stress Fysiologi, atferd

Detaljer Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt

Detaljer Behandlingstilbudet for gravide rusmiddelavhengige etter 6-2a En gjennomgang. Hanan Koleib Forsker

Behandlingstilbudet for gravide rusmiddelavhengige etter 6-2a En gjennomgang Hanan Koleib Forsker DISPOSISJON Introduksjon Bakgrunn og problemstillinger Dilemmaer og utfordringer Hva sier forskningen Hva

Detaljer Gravideenheten. ved Rogaland A-senter

Gravideenheten ved Rogaland A-senter 127.11.2014 Statistikk 2014 15 pasienter pr 30.11.4 (17 innleggelser) 11 innleggelser på frivillig grunnlag 5 innleggelser mot pasientens samtykke (Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer Cannabis/Cannabinoider og hjernen.
ser uklart etter trening

Engros luksus klokker
Rolex kopier til salgs
Merkede klokker online til billige priser
falske breitling klokker
Falske klokker Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer Systematiske oversikter Meta-analyser Cochrane collaboration Internettressurser

Hege Kornør 04.12.2009 GA01 2015 Nye Auditorium 13, Domus Medica Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Systematiske oversikter Meta-analyser Cochrane collaboration Internettressurser Plan 0900 Forelesning 1000

Detaljer Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner Rapport fra Kunnskapssenteret nr 26 2014 Systematisk oversikt Å stimulere til sunne levevaner er viktig i arbeidet med å forebygge

Detaljer Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer Medikamentell kreftbehandling og soleksponering

METODERAPPORT Medikamentell kreftbehandling og Oslo universitetssykehus HF, Klinikk for kreft og kirurgi, Radiumhospitalet Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren. Alt med uthevet skrift

Detaljer

Facebook Join or Log Into Facebook   Email or Phone Password Forgot account? Log In Do you want to join Facebook? Sign Up Sign Up

\\ n